Heb je het tegen ons?

Campagnevoeren voor een moeilijk publiek

Vanwege corona drukten we even de pauzeknop in. Na de zomer vervolgen we de campagne op facebook en met abri’s.

De opdracht

Maak een campagne die mensen tijdig aan het denken zet over hoe ze later, als ze oud zijn, willen wonen. Aldus luidde de briefing van een opdracht van de gemeenten en woningcorporaties in de regio IJmond/Zuid-Kennemerland. Gave opdracht - én over een relevant en urgent onderwerp. Want ga maar na: de bevolking vergrijst, de bejaardenhuizen sluiten en er is een gebrek aan seniorenwoningen.

De uitdaging

Na enkele inhoudelijke sessies met de projectgroep lag er een concrete briefing waar we creatief mee aan de slag konden. We stelden de (primaire) doelgroep vast op ‘jonge ouderen’ in de leeftijd van 50 tot 65 jaar. En zagen meteen een paar uitdagingen waar ons brein prettig van ging tintelen. Want: - Nadenken over later? Dat doen we liever… later. - Zeg ‘ouder worden’ of ‘vergrijzing’ en de ietsje ouderen onder ons weten meteen zeker dat het niet over hen gaat. - En ook: leuk om mensen aan het denken zetten, maar kunnen we ze dan ook verder helpen?

Onderzoek

Deskresearch bevestigde de gedachte dat jonge ouderen zich nauwelijks bezighouden met de vraag hoe ze tot op hoge leeftijd zelfstandig kunnen blijven wonen. Gelukkig werd ook duidelijk wat hen wél bezighoudt. Relaties, werk, uitvliegende kinderen en de verduurzaming van de eigen woning, het zijn allemaal thema’s die ingangen bieden om 50-plussers te bereiken. We deden ook veldwerk in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem!

De oplossing

Jung bedacht een fijne themaregel die mensen op een positieve manier aanspreekt: OOK LATER LEKKER WONEN.NU. Vijf woorden die liefst drie dingen impliceren: (1) je woont nu waarschijnlijk lekker, (2) dat wil je later vast ook, en (3) dan moet je NU in actie komen en niet wachten tot je iets gaat mankeren. Nu heb je nog alle tijd om je wensen waar te maken. We bouwden een website met informatie, suggesties en inspiratie. Een echt startpunt voor wie wil nadenken over zijn woonwensen voor later. Hart van de website is een test die laat zien waar je op moet letten als je prettig oud wilt worden in een woning. Via facebook, abri’s, busreclame en weekbladen dagen we mensen uit om de check te doen op www.ooklaterlekkerwonen.nu.