NOMINATIES

Dit zijn ze dan, de drie meest opvallende inzendingen van dit jaar. Ze zijn beoordeeld op onder meer het artistiek niveau, uitvoerbaarheid, originaliteit en natuurlijk op het thema 'verbinding'.

Cordaan Amsterdam & Spoken Word kunstenaars

DEMENTEES

Dit project van Cordaan Amsterdam draait om emancipatie van de taal van mensen met dementie door hen te koppelen aan Spoken Word kunstenaars. Mensen met dementie hebben nog steeds een eigen stem, woorden doen niet aan waarde af en hebben soms zelfs een poëtische meerwaarde. De resultaten van gesprekken met woordkunstenaars worden een nog steeds groeiende website, toegankelijk voor familie en ingezet door muziektherapeuten.

dementees.com Foto: Ellis van der Does - ©Ellis D

Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag & Tsjisse Talsma

UITZICHT

Forensisch Psychiatrisch Centrum dr. S. van Mesdag wil uitzicht bieden aan TBS-patiënten door de scheidingsmuur met de buitenwereld te beschilderen met een kleurig landschap dat een levensloop symboliseert. Prettig om naar te kijken, maar vooral ook om te reflecteren, je pad te kunnen kiezen, buiten naar binnen te halen en verbinding te krijgen met anderen. Verbinding op meerdere niveaus.

vanmesdag.nl tsjissetalsma.com Foto: Tsjisse Talsma

Reinaerde & Sjaak Langenberg & Rosé de Beer

RE-CREATIE

Reinaerde realiseerde samen met kunstenaars een gastatelier dat de verstandelijk en lichamelijk beperkte bewoners van de zorginstelling met de (recreatieve) omgeving verbindt. De kunstenaars en ontwerpers ontwikkelen nieuw werk, prototypes, producten of workshops die waarde toevoegen aan de recreatie op het terrein en daarbuiten. Zorg voor mens en duurzaam materiaal samen op één plek: fysieke en sociale repair.

re-creatie-reinaerde.nl Foto: Ben Nienhuis

EERVOLLE VERMELDINGEN

TÉ BIJZONDER OM NIET TE DELEN...

In totaal ontving de jury maar liefst 50 inzendingen, die allemaal zijn doorgenomen en gewogen. Vrijwel alle inzendingen zijn prachtige initiatieven waarbij kunst zorgt voor verschillende manieren van verbinding. Daarom delen we graag een reeks eervolle vermeldingen.

Ziekenhuis Tjongerschans & Eve Dumas

BEDEKTE VERBINDINGEN

Het verbindende verhaal van patiënten zichtbaar en voelbaar maken. Door woorden van patiënten, uit het geheugen van het zorgpersoneel, te borduren op ziekenhuisdekens.

Bartiméus & Mascha Bosschuyt

KUNST MOET JE VOELEN

Een serie kunstwerken die ervoor gemaakt zijn om te voelen. Het slaat een brug tussen mensen die blind zijn en mensen die kunnen zien. Allen worden uitgenodigd te voelen aan de kunstwerken. Tijdens het voelen ervaren mensen de sensorische prikkels die gevoelens oproepen in henzelf.

bartimeus.nl thinkpink.studio Foto: Max ter Bur - ©Mascha Bossuyt

Mentrum & Yasmijn Karhof

REALITY IS A FINGERPRINT

De ervaringswereld van patiënten en zorgmedewerkers uit een psychiatrisch ziekenhuis afgebeeld op een wandkleed. Het laat de kijker kennismaken met andersoortige ervaringen van de realiteit en fungeert als katalysator om onze eigen belevingswereld te ontstijgen.

mentrum.nl yasmijnkarhof.com Foto: Yasmijn Karhof

Amsta & Winnie Broekhoven & Eva Gans

DE HINKELBAAN

Een hinkelbaan als kunstobject in de openbare ruimte. Het laat de kunst uit het verpleeghuis zien aan de buurt. Een gedeelde plek van de buurt en de instelling waar de verbinding met elkaar zichtbaar en functioneel is.

amsta.nl evagans.nl Foto: Winnie van Broekhoven

Axioncontinu & diverse kunstenaars

KUNSTWERK BOEK III

Een doe-boek vol kunstzinnige activiteiten. Het boek is vormgegeven door Utrechtse kunstenaars en schrijvers. Bedoeld om bewoners en cliënten een bijzondere activiteit te bieden; en daarmee ook inspiratie, ontspanning en afleiding.

axioncontinu.nl Foto: ©AxionContinu

Wilhelmina Ziekenhuis & Marjolein Uitham

SPIEGELEN & REFLECTEREN

Interactief kunstproject met als doel dialoog en verbinding aan te gaan tussen verschillende perspectieven en posities in de zorg. Het ‘spiegelen’ van posities en referentiekaders kan leiden tot een gezamenlijk perspectief ten aan zien van ziekte en behandeling.

wza.nl Foto: Marjolein Uitham

Rijnstate Ziekenhuis & Maria Barnas

VIRUS POËZIE

Levende, muterende gedichten ten tijde van corona. Verschillende stemmen van patiënten en zorgmedewerkers komen samen op één plek. Om zo elkaar te verrijken, te verstoren, aan te vullen en te onderbreken.

rijnstate.nl Foto: Maria Barnas

Jeroen Bosch Ziekenhuis & Maria Lapidaire

IN DE SCHADUW VAN DE MAAN

Een kunstenaar die ten tijde van corona alles in het ziekenhuis waarneemt. Op zoek naar details die bedolven raken wanneer het stof weer neerdaalt, maar later veelbetekenend of helend kunnen zijn. Maker van kunstprojecten waarin mensen zich herkennen.

jbz.nl lapidaire.info Foto: Mariëlle Lapidaire

Levvel & Van Gogh Museum

MENTALE VERHALEN

Verbinding tot stand brengen tussen jongeren met een psychische kwetsbaarheid, kunst(enaars) en creativiteit. Om te laten zien dat kunst kan dienen als expressiemiddel en uitlaatklep om weer te geven hoe je je voelt als ‘gewone’ woorden tekortschieten.

Atelier Kempro & Cindy Heldens

VELD MET HANDDRUKKEN

Verbinding maken zonder fysiek contact door een buis van klei te gebruiken om elkaar de hand te schudden. Wat resulteert in een uniek en symbolisch klei object. Everyone is an artist, all you need is your hand.

kempro.nl Foto: Cindy Heldens

BENIEUWD NAAR ALLE DEELNEMERS?